การบ่มเนื้อดรายเอจสไตล์อเมริกัน


ในสมัยแรกๆ นั้นการบ่มเนื้อในอเมริกาก็ทำโดยการแขวนซากโคทั้งตัวไว้ในที่เย็นและมีอากาศไหลผ่านเช่นเดียวกับที่เคยทำในยุโรป แต่เนื่องจากไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ บางครั้งเนื้อก็จะเกิดการเน่าเสียและมีอาจจะปนเปื้อนแบคทีเรียทำให้มีการสูญเสียเยอะ เนื้อดรายเอจจึงไม่ได้มีความนิยมแพร่หลายทั่วไป จวบจนประมาณปี 1950 – 1970 เมื่อรัฐบาลในแต่ละรัฐมีการควบคุมมาตรฐานของโรงเชือดมากขึ้น โรงเชือดรายเล็กๆ จำนวนมากต้องปิดตัวลงเพราะสู้ต้นทุนไม่ไหว ทำให้มีโรงเชือดขนาดเล็กบางโรงและร้านขายเนื้อกลุ่มหนึ่งเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อขายเนื้อ จากเดิมโรงเชือดจะขายให้กับทางร้านจำหน่ายเป็นซากทั้งตัว ก็เปลี่ยนเป็นการขายเป็นชิ้นเฉพาะส่วนที่ทางร้านต้องการ โดยถ้าเป็นชิ้นส่วนสเต็กที่มีจำนวนน้อยก็จะขายในราคาที่แพงกว่าชิ้นอื่นๆ และต่อมาเมื่อเริ่มมีการนำเอาตู้เย็นเข้ามาใช้ในการถนอมอาหาร ร้านขายเนื้อชั้นดีบางรายจึงเริ่มทดลองทำการบ่มเนื้อดรายเอจแบบเป็นเฉพาะส่วน ขึ้นและได้พัฒนาจนเป็นเทคโนโลยีการดรายเอจในปัจจุบัน

29 vistas0 comentarios

Copy right 2016 @ Banana Cake Co.,Ltd.