ประวัติของการดรายเอจเนื้อhttps://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Roman_cuisine


การดรายเอจเนื้อนั้นถือเป็นเทคนิคเก่าแก่ของมนุษย์ในการเพิ่มรสชาติเนื้อให้มากขึ้นและทำให้เนื้อนุ่มลงโดยกรรมวิธีทางธรรมชาติ คำว่าดรายเอจ (Dry-Aged) มาจากคำว่าเอจ (Aged) ซึ่งหมายถึงการบ่มเป็นระยะเวลานาน เมื่อมีการเพิ่มคำว่าดราย (Dry) เข้าไปขยายก็จะหมายการบ่มแบบแห้งเป็นระยะเวลานาน การดรายเอจนั้นเป็นวิธีถนอมอาหารของมนุษย์ในยุโรปมาตั้งแต่สมัยโบราณ เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ล่าสัตว์ใหญ่แล้วต้องการจะเก็บเนื้อไว้ให้อยู่นานขึ้น เราพบหลักฐานการล่าสัตว์และเก็บเพื่อเป็นอาหารตั้งแต่สมัยกรีก โรมันเช่นในรูปโมเสกด้านบน แต่หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าชาวยุโรปใช้การดรายเอจเพื่อเก็บรักษาเนื้อที่ชัดเจนที่สุดมาจากรูปวาดทีโด่งดังของศตวรรษที่ 17 ในชื่อ “The Slaughtered Ox” ของ Rembrandt ศิลปินชื่อดัง ซึ่งเป็นรูปวาดสีน้ำมันของสตรีที่แอบอยู่ด้านหลังของเนื้อดรายเอจที่แขวนไว้ ซึ่งสังเกตเห็นได้ว่าสีของไขมันภายนอกของเนื้อโคจะออกเป็นสีเหลืองแสดงให้เห็นว่าเนื้อได้ถูกเก็บมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์19 vistas0 comentarios

Copy right 2016 @ Banana Cake Co.,Ltd.